admin - blog

o roślinach

ZAPYLANIE

Natura w trwającym miliony lat procesie ewolucji powiązała ze sobą kwiaty i owady. Jedne nie mogą żyć bez drugich. Kwiaty zapewniają owadom pokarm,
a owady poprzez zapylanie gwarantują roślinom wydanie nasion i przetrwanie gatunku.

Roślina ma dwa cele: rosnąć i wydać nasiona, z których rozwinie się nowa roślina. Nasiona znajdują się w owocach, które powstają z zapylonych kwiatów.

o pszczołach

 

W Pasiece na brzegu hodujemy pszczołę miodną, która nosi łacińską nazwę Apis mellifera, co oznacza „pszczołę przynoszącą miód”;
Jurgen Taut „Fenomen pszczół miodnych”.